Tipo de plaga
Moluscos
Taxonomía: Moluscos
  • Gastrópoda > Stylommatophora > Veronicellidae
Condición:
  • Ausente
Cultivos / Órgano afectado: